Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ
LẦN THỨ….NHIỆM KỲ 2019 – 2024
——————

Kính thưa…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, của Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện….; Kế hoạch số ……./KH-UBMTTQ ngày tháng 5 năm 2018 của Ủy ban MTTQ xã về Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy, hôm nay Ủy ban MTTQ xã long trọng tổ chức Đại hội MTTQ xã lần thứ….nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, khẳng định và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc.
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách mới và các đại biểu đại hội lời thăm hỏi, lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới – Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bác đã đi xa 45 năm nhưng sự nghiệp của Bác, cuộc đời của Bác và bản Di chúc lịch sử của Người vẫn là di sản vô giá mãi đồng hành cùng dân tộc. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Loại file : word số trang : 4 Phí dowload 50000

Tài liệu này được tính phí là : 50000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ
LẦN THỨ….NHIỆM KỲ 2019 – 2024
——————

Kính thưa…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, của Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện….; Kế hoạch số ……./KH-UBMTTQ ngày tháng 5 năm 2018 của Ủy ban MTTQ xã về Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy, hôm nay Ủy ban MTTQ xã long trọng tổ chức Đại hội MTTQ xã lần thứ….nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; qua đó tăng cường khối đại đoàn kết, khẳng định và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc.
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách mới và các đại biểu đại hội lời thăm hỏi, lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa Đại hội!
Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới – Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bác đã đi xa 45 năm nhưng sự nghiệp của Bác, cuộc đời của Bác và bản Di chúc lịch sử của Người vẫn là di sản vô giá mãi đồng hành cùng dân tộc. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Các bài viết liên quan