Luận văn: Giải pháp thực hiện pháp luật về an toàn lao động trong thi công công trình ở Việt Nam

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi nhà nước phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hệ thống pháp luật hoàn thiện chưa đủ, ván đề quan trọng hơn là tổ chức thực hiện như thế nào để pháp luật đó đi vào cuộc sông thực tiễn, để những quy định của Nhà nước được thực thi trong thực tế nhằm ổn định và phát triển xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền.
Ở nước ta, trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật, coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật… đã gây những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình, xã hội. Do đó việc đề cao pháp luật, tôn trọng tính tối cao của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh luôn là yêu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Hoạt động lao động sản xuất là hoạt động tạo ra của cải vật chất cũng như các sản phẩm tinh thần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người và đời sống xã hội, trong đó con người đóng vai trò là động lực phát triển xã hội. Sản xuất càng phát triển thì vấn đề đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động càng phải được coi trọng. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chúng ta phải quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần phải hết sức bảo vệ không để xảy ra tai nạn lao động”.

Loại file : word số trang : 102 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi nhà nước phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. Hệ thống pháp luật hoàn thiện chưa đủ, ván đề quan trọng hơn là tổ chức thực hiện như thế nào để pháp luật đó đi vào cuộc sông thực tiễn, để những quy định của Nhà nước được thực thi trong thực tế nhằm ổn định và phát triển xã hội theo định hướng của giai cấp cầm quyền.
Ở nước ta, trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém: Việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa tốt; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật, coi thường pháp luật, vi phạm pháp luật… đã gây những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình, xã hội. Do đó việc đề cao pháp luật, tôn trọng tính tối cao của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh luôn là yêu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Hoạt động lao động sản xuất là hoạt động tạo ra của cải vật chất cũng như các sản phẩm tinh thần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người và đời sống xã hội, trong đó con người đóng vai trò là động lực phát triển xã hội. Sản xuất càng phát triển thì vấn đề đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động càng phải được coi trọng. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chúng ta phải quý trọng con người, nhất là công nhân, vì công nhân là vốn quý nhất của xã hội. Chúng ta cần phải hết sức bảo vệ không để xảy ra tai nạn lao động”.

Các bài viết liên quan