Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM SƠN
*
Số 20/BC-UBBC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Nam Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban bầu cử xã Nam Sơn báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Loại file : word số trang : 9 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ NAM SƠN
*
Số 20/BC-UBBC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Nam Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban bầu cử xã Nam Sơn báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các bài viết liên quan