Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam năm 2012

LĐLĐ HUYỆN………………..
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …….
*
Số /BC- CĐCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày 21 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT 5 NĂM LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (NĂM 2012)
——————————–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 9 năm 2018 của LĐLĐ huyện về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở ………báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, cụ thể như sau:
I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NĂM 2012.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
Thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở….đã chủ động tham mưu cho cấp ủỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật công đoàn và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Loại file : word số trang : 8 Phí dowload 50000

Tài liệu này được tính phí là : 50000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

LĐLĐ HUYỆN………………..
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …….
*
Số /BC- CĐCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày 21 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT 5 NĂM LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (NĂM 2012)
——————————–

Thực hiện Kế hoạch số /KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 9 năm 2018 của LĐLĐ huyện về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở ………báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, cụ thể như sau:
I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NĂM 2012.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
Thực hiện Luật công đoàn Việt Nam, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở….đã chủ động tham mưu cho cấp ủỷ, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật công đoàn và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Các bài viết liên quan