Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội
—————-

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/HU ngày … tháng … năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Loại file : word số trang : 5 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội
—————-

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/HU ngày … tháng … năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Các bài viết liên quan