Báo cáo kết quả sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã………..
Tác giả:
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến nếu có
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả) Nội dung đóng góp
(Ghi rõ nội dung đóng góp vào sáng kiến đối với từng đồng tác giả)
Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay

2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 30/6/2018
3. Các thông tin cần bảo mật: Không

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH MÔ TẢ GIẢI PHÁP VÀ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã………..
Tác giả:
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến nếu có
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả) Nội dung đóng góp
(Ghi rõ nội dung đóng góp vào sáng kiến đối với từng đồng tác giả)
Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay

2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 30/6/2018
3. Các thông tin cần bảo mật: Không

Các bài viết liên quan