Báo cáo kết quả chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ HUYỆN…….
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số -BC/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
nhiệm kỳ 2022 – 2025
—–

Thực hiện Kế hoạch số …..-KH/HU ngày …./…./2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 6 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN…….
ĐẢNG ỦY XÃ…………….
*
Số -BC/HU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lập Thạch, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
nhiệm kỳ 2022 – 2025
—–

Thực hiện Kế hoạch số …..-KH/HU ngày …./…./2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan