Báo cáo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 10 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ ………..…………….
CHI ỦY CHI BỘ……………..
*
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 – 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2025
—–

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ …….thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Chi bộ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, mối quan hệ giữa đảng với nhân dân được tăng cường.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tình hình tai tệ nạn xã hội còn tiềm ấn nhân tố phức tạp…
Trong bối cảnh đó, Ch ủy Chi bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra, cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan