Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
NHIỆM KỲ 2020 – 2029
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA ….NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ….NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ…..nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen.

Loại file : word số trang : 22 Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ XÃ…………….
NHIỆM KỲ 2020 – 2029
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA ….NHIỆM KỲ 2015 – 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ….NHIỆM KỲ 2020 – 2025
—–

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ…..nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen.

Các bài viết liên quan