Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số …- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
nhiệm kỳ 2015-2020
————

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 10/6/2019 của của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng ủy xã báo cáo cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Đảng bộ xã có …..đảng viên, đang sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác. Ban Chấp hành Đảng ủy có…đồng chí, Ban Thường vụ….đồng chí.

Loại file : word số trang : 19 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ……………..
ĐẢNG ỦY XÃ ………………..
*
Số …- BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
nhiệm kỳ 2015-2020
————

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 10/6/2019 của của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng ủy xã báo cáo cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung
………là xã nằm ở phía……của huyện, có tổng diện tích tự nhiên …….ha, dân số ……….người. Đảng bộ xã có …..đảng viên, đang sinh hoạt ở……….chi bộ, trong đó có…………chi bộ nông thôn,…..chi bộ trường học, ….chi bộ khác. Ban Chấp hành Đảng ủy có…đồng chí, Ban Thường vụ….đồng chí.

Các bài viết liên quan