Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 101-KL/TW về chủ trương công tác đối với Đạo Tin lành trong tình hình mới

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của
Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới
———–
Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy ề việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 101-KL/TW ngày 3/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo tin lành trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Loại file : word số trang : 7 Phí dowload 50.000

Tài liệu này được tính phí là : 50.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Hoặc
  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri

ĐẢNG BỘ HUYỆN ………………
ĐẢNG ỦY XÃ………………
*
Số -BC/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của
Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới
———–
Thực hiện Công văn số -CV/HU ngày tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy ề việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 101-KL/TW ngày 3/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo tin lành trong tình hình mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Các bài viết liên quan